Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    Maj 2018

    Äntligen är sommaren härGrundskoleförordningen klarlägger att ”läsåret skall börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut hö...