Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    November 2018

    Kommunernas digitaliseringSamtliga kommuner är i en pågående digitaliseringsprocess. Texten beskriver möjligheter med digitalisering och förutsättningar som bör beaktas. Avslutningsvis beskrivs delar ...