Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    Mars 2019

    Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger att kompetensförsörjningen är den absolut största utmaningen framöver. Därtill krävs betydande effektiviseringar eller ökade resurser för att säkerställa nu...