Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    April 2019

    Nordmalings kommun har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018Resultatet för Nordmalings kommun år 2018 uppgår till -10,3 Mkr vilket är en kraftig avvikelse i jämförelse med budgeterat resul...