Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    Oktober 2019

    Betydelsen av attraktionskraft för att Nordmaling skall växaSveriges exportvärde för turism är ökande och allt fler svenskar väljer att turista på hemmaplan. Kommuner som arbetar aktivt med besöksnäri...