Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    December 2019

    TFÖ 2020Regeringen har beslutat att Sverige skall återuppta totalförsvarsplaneringen. Totalförsvaret består av två delar; det militära försvaret och det civila försvaret. För att stärka totalförsvaret...