Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    Maj 2020

    Coronatiden - rollen för Nordmalings kommun i nätverksarbetetCoronatiden inleddes i Västerbotten efter skolornas sportlov v.10 och det är endast ett fåtal aktiviteter på arbetsplatsen eller i hemmen s...