Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    Juni 2020

    Övning ger färdigheterMed stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomfördes krisberedskapsveckan första gången i maj 2017. Syftet var att öka privatpersoners beredskap inför samhällskr...