Nyhetsarkiv

 • Årets Nordmalingsbo 2020 Kari Åström
  Uppleva och göra

  Årets Nordmalingsbo och kulturstipendiater 2020

 • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun
  Kommun och politik

  December 2020

  Godsterminalen börjar ta formVåren 2017 startade arbetet med att bygga ett industrispår med öppen godsterminal i Rundvik. Förstudien tillsammans med flera företagsintervjuer visade behovet av en föräd...