Nyhetsarkiv

  • Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

    Augusti 2021

    NorrbotniabananRegeringen meddelande under sommaren att Trafikverket fått uppdraget att påbörja planeringsarbetet för sträckan Skellefteå –Luleå. Den nya nationella planen för Transportinfrastrukturen...