Nyhetsarkiv


  • Om flyktingsituationen

    Nordmalings kommun får frågor som berör flyktingsituationen för ukrainska medborgare.

  • Kommun och politik

    Angående skyddsrum i Nordmaling

    Den förändrade omvärldssituationen med Rysslands invasion i Ukraina har medfört att kommunernas och invånarnas intresse för skyddsrum har ökat. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap present...