Dags att tycka till om demokratin i Nordmalings kommun!

Vår demokrati - värd att värna varje dag

Demokratiberedningen har beslutat att utföra en digital enkät bland Nordmalings kommuns medborgare för att få en uppfattning om hur demokratin i Nordmalings kommun uppfattas.

Enkäten är en av de aktiviteter som Nordmalings kommun planerat i sin demokratideklaration som undertecknats i och med uppmärksammandet av att det i år (2021) är 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta.

Svaren kommer sammanställas av demokratiberedningen och sedan sammanfattas och rapporteras till Kommunfullmäktige. Svaren kommer också användas som underlag för bland annat demokratiberedningens fortsatta arbete.

Enkäten kan besvaras till och med 17 december.

En pappersenkät med samma frågor finns att hämta och lämna i kommunhusets reception vardagar 08:00-12:00.

Naturligtvis är du anonym när du svarar på enkäten.