Artikeln publicerades 19 november 2021

Ny lektor i Nordmalings skolor

Jakob Prestele

Lektor Jakob Prestele

Jakob Prestele som är lärare i NO och tyska vid Artediskolan har utsetts till lektor vid Nordmalings skolor. Tjänsten har kommit till för att ytterligare stärka utbildningen i kommunen i en tid när behovet av hållbarhet snabbt ökar och arbetslivet ställer allt högre krav på samarbete mellan yrken och över stora avstånd såväl som över nationsgränser.

Prestele förklarar att skolorna i Nordmalings kommun de senaste åren har utmärkt sig genom en hög grad av digitalisering och att det har visat sig att elever från Nordmaling i lägre grad än andra avbryter sin gymnasieutbildning.

Med detta treåriga utvecklingsarbete som leds av lektor Jakob Prestele tas nästa steg i skapandet av en gemensam syn på undervisning genom hela grundskolan. Tanken är att arbeta ämnesövergripande, alltså att undervisning i två eller flera ämnen samverkar för att skapa en helhet, knyta an till vardagen och höja motivationen hos eleverna. Dessutom ska FN:s globala mål för hållbarhet finnas som grund för undervisningen.

Vad är en lektor?
För att bli lektor krävs förutom lärarlegitimation bland annat en licentiat- eller doktorsexamen. En lektor kan till exempel driva ämnesövergripande projekt och sprida kunskap om aktuell forskning i kollegiet, samt vara huvudansvarig för ett ämne