Artikeln publicerades 13 maj 2022

Nordmalings kommunpoliser svarar

112 eller 11414?
Grannsamverkan?
Trygghet?

Maria Forsberg och Maud Brodin-Hansson är Nordmalings kommunpoliser. Vi bad dem om svar på några frågor.

Maria Forsberg och Maud Brodin-Hansson, kommunpoliser i Nordmaling

112 eller 11414, vilket nummer ska man ringa?

112 gäller vid pågående brott eller när det är akut fara för liv, egendom eller miljö och du
snabbt behöver hjälp av polis, räddningstjänst, ambulans, sjöräddning m m.

11414 är numret till polisen. Du kan ringa dygnet runt för att göra en polisanmälan eller lämna tips. Tips kan man för övrigt också lämna på hemsidan; det är enkelt och där är det lätt att vara anonym.

Hur går det med grannsamverkan i kommunen?

Vi har precis startat nya grupper tillsammans med Nordmalings BRÅ. Grannsamverkan är en metod som verkligen har visat sig fungera så vi hoppas att det blir fler grupper efter hand.

Hur är det med tryggheten i kommunen?

Vi vill slå ett slag för den enkät som kommer på kommunens hemsida i slutat av maj. Med den undersöker vi hur man upplever tryggheten i kommunen. Svaren kommer att ge underlag för åtgärder och för de medborgarlöften vi tar fram tillsammans med
kommunen.