Artikeln publicerades 9 juni 2022

Skolavslutningar juni 2022

Avslutningsfirande vid Nordmalings skolor sker tisdag 14 juni 2022.

Följande tider och platser:

Lögdeå skola Åk F-3

7:50 skolstart som vanligt

8:15-9:30 Skolavslutning utomhus

Gräsmyr skola Åk F-6

8:10-10:00 Skolavslutning utomhus

Levarskolan Åk F-3

Elever i årskurs 3 samlas i sina klassrum klockan 08:30 för ett särskilt avsked från lågstadiet och klasslärare.

Elever i årskurs F till 2 samlas i respektive klassrum klockan 09.00.

Klockan 09:15 samlas elever och pedagoger på kullen vid Levarskolan. Där inleds skolavslutningen med ett sommartal från rektor.

Klockan 09:30 sjunger eleverna årskursvis sina avslutningssånger i musiklärares regi.

Klockan 10:00 delas glass ut till eleverna och Peppe trollkarl visar magiska trick.

Skolan anordnar aktiviteter så som hoppborg, minidisco, lygplanskastning och såpbubblestationer för eleverna fram till och med klockan 11:00 då dagen avslutas.

Elever som har fritidstid efter skolavslutning går tillsammans med fritidspersonal och äter lunch i skolmatsalen.

Elever som åker skolskjuts samlas klockan 11:00 och går tillsammans med bussvakt till hållplatsen. Samtlig skolskjuts avgår klockan 11:15.

Kyrkovallens skola Åk 4-6

Eleverna samlas i sitt klassrum kl. 9.00.

Kl. 9.30 går vi klassvis i parad till kyrkan, där elever och personal genomför en avslutningshögtid. (För elever som kommer kl. 8.10 finns möjlighet att vänta i klassrum.)

På grund av det stora elev och personalantalet, får vårdnadshavare vänta utanför och gratulera sina barn då de kommer ut ur kyrkan.

Klasserna samlas efter avslutningen i Kyrkparken, där det delas ut glass till alla och betyg till Åk 6 elever.

Bussar och taxi går från skolan klockan 11.15.

Kyrkovallens grundsärskola Åk F-3

Eleverna samlas i sitt klassrum kl. 08.10 och personal och elever har en avslutningsceremoni med fika.

Bussar och taxi går från skolan klockan 11.15.

Kyrkovallens grundsärskola Åk 4-9

Eleverna samlas i sitt klassrum kl. 08.10.

Kl. 9.30 går vi i parad till kyrkan, där elever och personal genomför
en avslutningshögtid.

På grund av det stora elev och personalantalet, får vårdnadshavare vänta utanför och gratulera sina barn då de kommer ut ur kyrkan.

Klasserna samlas efter avslutningen i Kyrkparken, där det delas ut glass till alla och betyg till Åk 6 elever.

Bussar och taxi går från skolan klockan 11.15.

Artediskolan Åk 7-8

10:30 samlas klasserna i sina klassrum och marscherar tillsammans med sina lärare till kyrkan kl 11:00 där elever och personal genomför en avslutningshögtid.

Pga av brandskyddskäl är möjligheten för föräldrar och andra att delta mycket begränsad. Eleverna kommer att få biljetter att dela ut till närstående. Biljett kommer att utkrävas för att få delta.

Artediskolan Åk 9

12:00 samlas eleverna samlas med sina mentorer i klassrummen för gemensam lunch, kl 13:00 marscherar de tillsammans med sina lärare till kyrkan för en avslutningshögtid.

Pga av brandskyddskäl är möjligheten för föräldrar och andra att delta mycket begränsad. Eleverna kommer att få biljetter att dela ut till närstående. Biljett kommer att utkrävas för att få delta.