Artikeln publicerades 10 juni 2022

Välkommen till samtal om tätortsnära friluftsliv - Floxen

Onsdag 15 juni kl 18.00 i Floxen

Träffarna leds av en samtalsledare som ställer ett antal frågor som gruppen diskuterar tillsammans på plats i naturen i det aktuella området. Det är frågor om hur området används idag, trygghet, säkerhet och vad som skulle göra upplevelsen bättre. Det kommer också att handla om vilka åtgärder som kan göras för att få fler att nyttja tätortsnära friluftsområden.

Vi håller på cirka en timme och kommer att promenera en kortare sträcka i området. Kläder efter väder.

Kan du inte delta på plats så svara gärna på vår enkät om natur och friluftsliv Länk till annan webbplats.. Alla kan svara, oavsett om du vistas ute ofta, lite eller inte alls.

Frågor besvaras av Anki Berg, projektassistent: anki@ankiberg.se eller 070-320 81 55.