Artikeln publicerades 17 augusti 2022

Ombyggnad av Gräsmyrs centrum inleds

På tisdagen togs ett första spadtag för Gräsmyrs centrumombyggnad.

Torbjörn Lundkvist, ordförande D7-bygdens intresseförening och Robert Eriksson, NCC tar första spadtaget tillsammans med Madelaine Jakobsson, Kommunstyrelsens ordförande

Torbjörn Lundkvist, ordförande D7-bygdens intresseförening och Robert Eriksson, NCC tar första spadtaget tillsammans med Madelaine Jakobsson, Kommunstyrelsens ordförande

Mellan skolan och ICA Nära i Gräsmyr kommer nya parkeringsplatser, körbanor och gångbanor samt en ny aktivitetsyta att iordningsställas. Arbetet påbörjas inom kort och huvuddelen avslutas nästa sommar. Asfaltering planeras till 2024.

Avsikten är att förbättra såväl säkerhet som trivsel i området.