Artikeln publicerades 23 augusti 2022

Nominera till styrelsen för Idériket Umeåregionen 2030 (Leader)

Nu är det möjligt att nominera till styrelsen för Idériket Umeåregionen 2030, den förening som kommer bedriva leaderverksamhet i Umeåregionen åren 2023-2027.

Styrelsen har ett viktigt uppdrag i att säkerställa att Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi genomförs och att målen i strategin uppfylls. Den lokala utvecklingsstrategin styr både inriktningen på leaderarbetet och vilka projektidéer som kan komma att beviljas stöd från leaderområdet. Styrelsen har alltså ett stort och spännande uppdrag som en utvecklande kraft för Umeåregionens landsbygder!