Artikeln publicerades 20 oktober 2022

Motorvärmarplatser vid Resecentrum

Vi planerar för ett nytt parkeringssystem vid Resecentrum. I väntan på det är platserna med motorvärmare fria för alla att stå på, utan kostnad. Se markerat område i bild.

Det nya avgiftsbelagda systemet beräknas bli infört i början av 2023. Information om detta kommer att publiceras i samband med att det skyltas och införs.