Artikeln publicerades 9 januari 2023

Folkhälsopriset 2023 - dags att nominera

Folkhälsopriset är 10 000 kronor som kan utdelas till en person, grupp av personer, ideella organisationer och företag som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbete, eller på ett aktivt sätt arbetar för att skapa förutsättningar för god fysisk och psykisk hälsa för kommunmedborgare.

Priset utdelas en gång per år och ska vara en uppmuntran och stimulera till fortsatt arbete inom folkhälsoområdet.

Kriterier för att dela ut ett folkhälsopris är att;

  • det är ett nyskapande arbete som främjar hälsan och goda livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor.
  • det stimulerar individens möjligheter till goda levnadsvanor som kan leda till förbättrad hälsa.
  • de hälsofrämjande aktiviteterna och arbetet har ett tydligt syfte och målsättning
  • aktiviteterna kan ske enskilt och i samverkan mellan olika aktörer.
  • det sprider goda exempel som kan inspirera andra att genomföra hälsofrämjande aktiviteter.
  • aktiviteten ska ha en varaktighet och inte genomföras vid enstaka tillfällen.

Sista dag för nominering är söndag 5 februari.