Artikeln publicerades 6 mars 2023

Medborgarlöfte tecknat tillsammans med polisen

Polismyndigheten har tecknat nytt medborgarlöfte med bl.a. Nordmalings kommun för 2023 - 2025.

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson och lokalpolisområdeschef michael Rystedt signerar dokumentet

I slutet av förra veckan samlades representanter för kommunerna i Umeåområdet för att tillsammans med polisen underteckna sina medborgarlöften för de närmaste åren.

Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, Christina Lidström, Bjurholms kommun, Hans Lindberg, Umeå kommun, Michael Rystedt, Lokalpolisområde Umeå, Anna Frej, Vännäs kommun, Petra Andersin, Robertsfors kommun, Mathias Haglund, Vindelns kommun

Alla kommuner skriver under egna löften

Alla kommuner i vårt närområde har sedan många år tillbaka haft medborgarlöften tillsammans med polisen. I år är dock första året som Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun och Umeå kommun träffades och tog ett gemensamt grepp vid tecknande av medborgarlöften med Polismyndigheten.

Medborgarlöftena i respektive kommun baseras på områden som polisen tillsammans med kommunen ser som prioriterade utifrån lokal lägesbild. Prioriteringen har gjorts genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare samt resultat från olika undersökningar, till exempel trygghetsenkäter.

Varför medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polis/kommun

Samverkansöverenskommelse

Förutom medborgarlöften, har kommunerna och polisen samverkansöverenskommelser. Dessa reglerar förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Kontaktpersoner

Madelaine Jakobsson
Kommunstyrelsens ordförande, Nordmalings kommun
Telefon: 070-2907401
E-post: madelaine.jakobsson@nordmaling.se

Michael Rystedt
Lokalpolisområdeschef, Lokalpolisområde Umeå
Telefon: 010-568 22 53
E-post: michael.rystedt@polisen.se

Läs mer

Samverkansöverenskommelse Pdf, 215 kB.

Medborgarlöfte Pdf, 235.4 kB.