Artikeln publicerades 20 juni 2023

Specialkost och anpassad kost - riktlinjer

Från och med höstterminen 2023 införs en ny rutin gällande specialkost i Nordmalings kommun.

Detta innebär att du som vårdnadshavare behöver ansöka om specialkost/anpassad kost till ditt barn via kommunens e-tjänst.

Riktlinjerna har tagits fram för att säkerställa att barn och elever som är i behov av specialkost eller anpassad kost får sina behov tillgodosedda.