Artikeln publicerades 8 augusti 2023

50 km/h på väg 513, Levaråkern

Högsta tillåtna hastighet på väg 513 över Levaråkern sänks till 50 km/h på måndag den 14 augusti.

Sänkningen görs som förberedelser för att Trafikverket inom kort ska bygga ett timglasövergångsställe (avsmalning av vägen) vid infarten till Skjutbaneberget.

Kommunfullmäktige fattade beslut om sänkningen den 26 juni.