Artikeln publicerades 23 oktober 2023

Utrotning av jätteloka vid Bratthallen

Nordmalings kommun har under hösten påbörjat bekämpning av den invasiva växten jätteloka som vuxit på kommunens mark vid Bratthallen söder om Hyngelsböle.

Jasmin Mannelqvist och Andreas Nyman lägger presenningaröver en del av området där jättelokan ska utrotas.

Växterna har slåttrats och en del av området har täckts över för att förhindra återväxt. Åtgärder planeras för många år framöver och är en del i kommunens arbete med invasiva främmande arter.

Jättelokans växtsaft kan i kontakt med huden och i samband med solljus ge svåra brännblåsor. Huden kan också bli känslig för solljus under en längre tid. Det är därför viktigt att heltäckande skyddsutrustning används vid bekämpning av jättelokan.

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum), tidigare även kallad jättebjörnloka