Artikeln publicerades 9 maj 2024

Inbjudan till dialogmöte med socialtjänsten

I Nordmaling satsar socialtjänsten på att ligga vid samhällsutvecklingens framkant

Socialtjänsten i Sverige står inför en stor reform. Målsättningen är att bli lätt tillgänglig och en kunskapsbaserad verksamhet.

Tf. verksamhetschef Johan Hellberg presenterar modellen för det interna arbetet - "Huset"

Dialogmöte i Oasen

Tisdag 28 maj kl 17.30 - 20.00

Socialtjänsten finns tillsammans med flera andra aktörer till som viktigt socialt stöd i människors liv här i Nordmaling. Det är stöd för barn och ungas trygga uppväxtvillkor, vuxnas sociala och ekonomiska trygghet och äldres och funktionsvarierades goda levnadsvillkor.

I Nordmaling ligger vi i framkant och har under ett par år helt ställt om vår verksamhet. Detta har varit ett lokalt arbete som uppmärksammats nationellt inom socialtjänst-Sverige.

Vi är stolta över vårt arbete men har fortfarande höga ambitioner framledes. Just nu startar vi ett team där skola och socialtjänst tillsammans stöttar familjer med skolbarn med problematisk skolfrånvaro för att skapa ökad trygghet och förbättra närvaron i skolan.

Vi vill också förbättra stödet till småbarnsföräldrarna vid familjecentralen. För vuxna med behov av socialt stöd har vi utvecklat Knutpunkten för socialt stöd och gemenskap.

Vi har också en nyss antagen handlingsplan för att förbättra stödet till Nordmalings kommuns invånare när det kommer till social trygghet utifrån samhällsproblematiken våld i nära relationer. Våld i relationer är något som drabbar både barn, unga och vuxna och något samhället försökt få upphöra under lång tid. Aldrig har så mycket fokuserats på frågan som nu!

I Nordmaling har vi nära till mycket. Vi som socialtjänst strävar aktivt för att vara nära medborgarna och att erbjuda en hållbar, jämställd socialtjänst som tillvaratar barns och vuxnas rättigheter.

För att fånga upp förslag och önskemål inför vår fortsatta resa bjuder vi in till dialogmöte. Hur kan vi tillsammans öka tryggheten i samhället? Och hur kan vi som socialtjänst vara nära medborgarna och lätt tillgänglig?

Kom och gör din röst hörd!

Och kolla gärna på filmen om vårt interna arbete. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var? Oasen

När? 28:e maj 17:30-20.00

Vem är välkommen? Du som bor eller verkar i Nordmaling. I huvudsak riktar vi oss till dig som medborgare men vi ser gärna att lokala aktörer inom ideell, privat eller offentlig sektor samt trossamfund deltar.

Varför? Vi vill vara Nära medborgarna och andra aktörer för att ge ett bättre stöd. Vår förhoppning är att från detta dialogmöte kunna formulera mål vi aktivt arbetar mot i vårt kommande omställningsarbete vid socialtjänsten.

Om du har frågor, hör av dig till ifo@nordmaling.se