Artikeln publicerades 31 maj 2024

Översiktsplan på samråd

En ny översiktsplan för Nordmalings kommun har utarbetats och är ute på samråd till och med den 11 augusti.

Under marknadsdagarna 26-27 juli kan du diskutera översiktsplanen med tjänstepersoner från kommunen.