Invandring och integration

Två händer håller i en pusselbit i motljus

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

I korthet handlar kommunens ansvar om att se till att nyanlända kommunplacerade med uppehållstillstånd har någonstans att bo och får en bra introduktion till det svenska samhället. Vuxna ska bland annat läsa svenska för invandrare, SFI, och barnen ska gå i skola eller förskola.