Kontakter

Inom socialförvaltningen arbetar vi med frågor som handlar om: äldreomsorg, hemtjänst, handikapp, individ- och familjeomsorg m.m.


Sektorchef

Socialchef

Andreas Witt
Telefonnummer: 0930-140 44
E-post: andreas.witt@nordmaling.se


Verksamhet individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Harry Lönnebacke
Telefonnummer: 0930- 143 70
E-post: harry.lonnebacke@nordmaling.se


Verksamhet handikappomsorg

Enhetschef LSS, gruppboenden

Anne-Christine Arvidsson
Telefonnummer: 0930-140 34
E-post: anne-christine.arvidsson@nordmaling.se

Enhetschef LSS, trapphusboende, dagcenter

Monica Sikström
Telefonnummer: 0930-141 24
E-post: monica.sikstrom@nordmaling.se

LSS-handläggare

Malin Lindström
Telefonnummer: 0930-143 69
E-post: malin.lindstrom2@nordmaling.se


Äldre, äldreomsorg

Biståndshandläggare
Telefonnummer: 0930- 140 47
Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.15 – 09.30. Övrig tid kan meddelande lämnas på kontorstelefonen.
E-post: bistandshandlaggare@nordmaling.se

Chef bemanningsenhet och kök

Britt-Mari Eriksson
Telefonnummer: 0930-140 42
E-post: britt-mari.eriksson@nordmaling.se

Äldreomsorgsassistent

Siv Sjöström
Telefonnummer: 0930-140 64
E-post: siv.a.sjostrom@nordmaling.se

Enhetschef hemtjänst norra (Nordmaling, Gräsmyr)

Therese Åberg
Telefonnummer: 0930-143 79
E-post: therese.aberg@nordmaling.se

Enhetschef hemtjänst södra (Nyåker, Rundvik, Nattpatrull)

Helena Nygren
Telefonnummer: 0930-140 98
E-post: Helena.Nygren@nordmaling.se

Enhetschef Strandbacken Viken, Näckrosen Nattpersonal

Ronja Holmlund
Telefonnummer: 0930- 140 72
E-post: ronja.holmlund@nordmaling.se

Enhetschef Strandholmen

Katarina Dahlberg
Telefonnummer: 0930- 141 82
E-post: katarina.dahlberg@nordmaling.se

Enhetschef Tallbacken Ettan, Åsen och Rehab

Vivianne Holmlund
Telefonnummer: 0930-141 14
E-post: vivianne.holmlund@nordmaling.se

Verksamhet hälso- och sjukvård

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Susanne Westerbring
Telefonnummer: 0930-143 62
susanne.westerbring@nordmaling.se

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Per Hedensparr
Telefon: 0930-141 78
E-post: Per.Hedensparr@nordmaling.se

Arbetsterapeut

Maria Lind
Telefon: 0930-140 33
E-post: maria.lind@nordmaling.se

Arbetsterapeut
Karina Forsberg
Telefon: 0930-140 33
E-post: karina.forsberg@nordmaling.se

Sjuksköterskeexpeditionen

Telefon: 0930-143 60

Sjukgymnast

Lasse Brännström
Telefon: 0930-140 41
E-post: Lasse.Brannstrom@nordmaling.se

Hemsjukvård

Telefon: 0930-141 85