Stöd till anhöriga

Med anhörig menas den som vårdar eller hjälper en släkting, närstående eller bekant, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp att klara sin vardag.

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Kommunens biståndshandläggare fyller en viktig funktion i kartläggningen av personer som har behov av stöd. De kommer tidigt i kontakt med personer som är i behov av insatser för stöd i eget boende eller i behov av ett särskilt boende.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som vårdar eller stöttar en annan människa. För en del är det ett tillräckligt stöd att veta att någon ringer och frågar hur man mår med jämna mellanrum, andra känner att de behöver få egen tid och kanske åka bort ett tag. Då ingen situation är den andra lik är det viktigt att stödet man får är individuellt anpassad och därför kan även olika stödformer kombineras. Tanken är att detta skall ge ökad livskvalitet både för den anhörige och för den som får hjälp. Nedan kan du läsa om vilken typ av stöd till anhöriga som kommunen erbjuder.