Familjehem

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom?

För barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar är det viktigt att få en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för en kortare eller en längre tid. Familjehem är helt vanliga familjer som alla ser olika ut – det som är viktigt är en trygg livssituation, tid och engagemang.