Föräldragrupper

Nordmalings kommun erbjuder dig som är förälder och vill utvecklas i ditt föräldraskap att delta i någon av våra föräldragrupper. Det finns två inriktningar - en för föräldrar med barn som är 3-12 år och en för dig som har barn 13-17 år.

ABC - Alla barn i centrum (3-12 år)

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Varje möte tar cirka två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3–12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

  • Träff 1 – VISA KÄRLEK Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
  • Träff 2 – VARA MED Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
  • Träff 3 – VISA VÄGEN Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
  • Träff 4 – VÄLJA STRIDER Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Älskade förbannade tonåring (13-17 år)

Älskade förbannade tonåring består av fyra gruppträffar kring olika teman plus en återträff som gruppen planerar tillsammans. Träffarna brukar pågå under cirka två månader, och varje träff är två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp består av som mest av 15 deltagare. Grupperna startar kontinuerligt.

Teman för träffarna:

  • Tonårstiden – en ny fas för utveckling och anknytning
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Grupptryck och jag-budskap
  • Svårigheter och utmaningar
  • Svåra samtalsämnen
  • Att vara uppmärksam på sig själv

Familjestödshylla på biblioteket

Länk till bibliotekets hemsida (extern sida) Länk till annan webbplats.

Du kan även skicka e-post till oss: foraldrastod@nordmaling.se


Kontaktperson: Anette Konradsson, (tel 0930-140 00 Växel)