Artikeln publicerades 20 mars 2024

På gång - mars 2024

Attrahera flera

Det finns ett projekt i regionen som heter ”Attrahera flera” som handlar om att vi ska dra till oss kompetens och nya företag samt öka de befintliga företagens möjligheter att växa.

Inom ramen för detta projekt har Näringslivskontoret just slutfört en serie träffar med företagare i kommunens besöksnäring för att skapa nya samarbeten som drar till sig turism. Om var och en bidrar med sin kunskap och förmåga kan resultatet bli något nytt med större värde.

Ombyggnad av f.d. Tobiasgården

Feriejobb

Arbetsmarkandsenheten tar nu emot ansökningar för feriearbeten för niondeklassarna. Nytt för i år är att vi söker influencer som ska fota och skriva om sommaren i Nordmaling för sociala medier. Vi ser fram emot resultat av det!

Bostäder för äldre i Gräsmyr

F.d. Tobiasgården i Gräsmyr såldes i december till Statens bostadsomvandling AB som nu bygger om till moderna bostäder för äldre. Lokalerna renoveras fullständigt och utvändigt kommer bl.a. taket att åtgärdas. I höst blir det klart. Se bild.

Nordmaling i media

Nordmalings kyrka låg när den byggdes på 1400-talet på en kulle precis vid fjärdens strand men landhöjningen gör att vattnet nu dragit sig undan en kilometer och havsytan har ersatts av skog och sly.

En röjning är tänkt för dessa områden och apropå den skrev VK:s politiske chefredaktör Ola Nordebo en krönika den 9 mars under rubriken ”Att gömma undan havet har Nordmaling inte råd med”.

Ledningsgruppen

Den senaste tiden har mycket på ledningsgruppens möten handlat om ekonomi. Sparbetinget är kraftigt och alla delar av verksamheterna granskas både för 2024 och i budgetprocessen för 2025.

Övning Holger

Kommunens ledning genomförde för några veckor sedan den årliga krisövningen Holger tillsammans med övriga Västerbotten. I år gällde övningen ett fiktivt sabotage mot dricksvattnet och de konsekvenser det skulle kunna medföra. Engagemanget var stort och kommunen är nu mer förberedd på den och liknande händelser.

Kontakt:
Jakob Norstedt, kommunikatör

jakob.norstedt@nordmaling.se