Badplatser och badvatten

Miljökontoret är den del av kommunen som ansvarar för tillsyn och provtagning av allmänna badplatser. Detta innebär en översyn av både vattenkvalitet och andra faktorer så som avfall, alger och bakterier.

Under följande länk hittar du provresultat för badplatser och badvatten där Nordmalings kommun utför provtagning: https://www.havochvatten.se/badplatser-och-badvatten.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Proven tas under badsäsongen som sträcker sig från 15 juli till 15 augusti.

Inför varje badsäsong tas även ett så kallat försäsongsprov, där ett prov tas från samtliga fem badplatser som kommunen provtar.

Badplatser

De allmänna badplatser som kommunens miljökontor utför provtagning på varje år är Korptjärn, Örsten badplats, Fårskäret, Rödviken och Ava havsbad.

Hur går provtagningen till

När miljökontoret går ut till respektive strandbad för att utföra provtagning sker även en tillsyn av strandbadet utifrån miljö- och hälsoskyddsperspektivet. Detta innebär att eventuell alglomning kontrolleras, samt nedskräpning och övriga olägenheter.

Analys

Kommunen skickar vattenproverna till ett laboratorium för analys. Analysen tar flera dagar. När kommunen fått ett provresultat rapporteras detta in. Eftersom det dröjer några dagar mellan provtagning och analysresultat så är senast tagna provresultatet inte en garanti för att vattenkvaliteten är god. Hör av dig till din kommun om du är osäker på om det är okej att bada.