Livsmedel

Livsmedel

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Miljökontoret sköter den lokala offentliga kontrollen över livsmedelshanteringen i restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och andra livsmedelslokaler. Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Kontrollens syfte är att konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen, att de ska kunna köpa livsmedel som är säkra och har bra kvalitet.

Enhetens arbete omfattar registrering av anläggningar, inspektioner, provtagningar, information och rådgivning. De kontrollbesök som utförs inom livsmedel görs i regel oanmälda.

Under kontrollbesöket tittar livsmedelsinspektören på ett antal utvalda områden ur livsmedelslagstiftningen, till exempel hygien under processen eller skadedjurssäkra behållare. Det som framkommit sammanfattas sedan i slutet av besöket, och efteråt skickas en kontrollrapport till verksamhetsutövaren där eventuella brister framkommer. Vid större eller återkommande avvikelser från livsmedelslagstiftningen beslutas det ofta om ett föreläggande om åtgärder som ska vara utförda inom en viss tid. Uppföljning sker exempelvis genom ett återbesök.

För mer information kring livsmedelskontrollen eller övriga frågor rörande livsmedelshantering, kontakta miljökontoret via mejl miljo@nordmaling.se, eller via växeln 0930 - 140 00.