Tobak

Du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning hos kommunen. Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” gäller från 1 juli 2019 och innebär bland annat tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter och e-cigaretter, ökade krav på spårbarhet- och säkerhetsmärkning samt fler rökfria miljöer.

Ansökan och tillstånd

Du får inte sälja tobaksprodukter förrän du har blivit beviljad ett tillstånd. För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har stora skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Om du har köpt eller startat verksamheten inom tre år från ansökningsdatum måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten.

Ansökningsavgift

Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd. Avgiften är en ansökningsavgift vilket innebär att den tas ut även om tillståndet inte beviljas.

Taxor och avgifter kopplade till tobak och liknande produkter finner du under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret Öppnas i nytt fönster.".