Bygglov

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Att hitta rätt bland lagstiftning och olika myndigheter när boende eller företagslokaler ska planeras är inte alltid lätt. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede kontaka handläggare för att allt ska bli rätt.

Det är många steg i en process som leder fram till att villor, hyreshus och andra lokaler byggs, rivs eller ändras. I de flesta områden där man planerar att bygga gäller detaljplaner som visar vilken byggrätt som finns på tomten. Detaljplanens bestämmelser och syften ska följas när en byggnad uppförs, byggs till eller när dess användning ändras helt eller delvis.

När krävs bygglov

Tänker du bygga nytt hus? Har du planer på att bygga en carport eller gräva ut källaren? Funderar du på att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på ditt hus så att det väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär? Ska du sätta upp skyltar eller ljusanordningar? Då ska du ansöka om lov.

Tänk på att det alltid krävs ritningar.

Detta är ett exempel på vilka handlingar vi kräver:
(Länk för nedladdning Pdf, 256.1 kB, öppnas i nytt fönster.)

Exempel på bygglovshandling

Plan- och byggenheten ansvarar för de tillstånd som behövs i samband med ändringar i boendemiljön. Behöver du råd, hjälp eller information om vad som gäller för dina bygg- eller rivningsplaner, kontakta bygglovshandläggare.

Hör gärna av dig och diskutera dina byggplaner på ett tidigt stadium - det kan förhindra många misstag senare!

Kulturhistoriska byggnader

För byggnader och områden med kulturhistoriska värden är det en grundförutsättning att förändringar ska göras på ett varsamt sätt. För att detta ska gå att bedöma måste befintliga hus dokumenteras. Hur omfattande dokumentation som behövs beror på byggnadens kvaliteter och kulturhistoriska värde och vilka förändringar som planeras.

Mer information

För frågor om vad som krävs i just ditt fall kan du gärna skicka mejl till: planbygg@nordmaling.se Eller kontakta oss på våra telefontider som är:

Måndag - Fredag 10.00 - 12.00

Telefonnummer: 0930-140 96