Taxor för bygg- och miljökontoret

Fullständiga taxor för bygg- och miljökontoret hittar du på denna sida.


Från och med den 1 juli 2023 gäller nya timtaxor för bygg- respektive miljökontoret.

Byggkontoret: 1095 kronor/timme

Miljökontoret: 1065 kronor/timme

Timtaxa för handläggning enligt Livsmedelslagen: 1223 kr/timme

 

Gällande taxor för bygg- respektive miljökontoret hittar du nedan.

Taxor för miljökontoret (miljöbalkens områden): Taxor inom Miljöbalkens område Pdf, 119.9 kB.

Taxa enligt livsmedelslagen: Taxa för livsmedelsområdet Pdf, 440.7 kB.

Taxor för byggkontoret: Taxor och avgifter för plan- och bygglagen Pdf, 296.8 kB.

Taxor enligt alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter, lagen om
tobaksfria nikotinprodukter och lagen
om handel av vissa receptfria
läkemedel: Taxa för prövning och tillsyn av alkohol och tobak Pdf, 399.6 kB.