Taxor för bygg- och miljökontoret

Fullständiga taxor för bygg- och miljökontoret hittar du på denna sida.


Från och med den 1 juli 2023 gäller nya timtaxor för bygg- respektive miljökontoret.

Byggkontoret: 1095 kronor/timme

Miljökontoret: 1065 kronor/timme

Timtaxa för handläggning enligt Livsmedelslagen: 1223 kr/timme


Taxor för Byggkontoret: Taxor och avgifter för plan- och bygglagen Pdf, 195.5 kB.

Taxor enligt alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter, lagen om
tobaksfria nikotinprodukter och lagen
om handel av vissa receptfria
läkemedel: Taxa för prövning och tillsyn av alkohol och tobak Pdf, 399.6 kB.