Landsbygd

Landsbygd

Nordmalings kommun är en landsbygdskommun vilket betyder att kommunen inte har någon egen tätort (ort med över 3000 invånare). Med andra ord trängs vi inte i Nordmaling - här finns plats åt alla!

En stor del av Sveriges yta består av landsbygd. För att människor ska kunna leva och bo i gles- och landsbygder krävs det bra kommunikationer. Till Nordmaling finns Botniabanan utbyggd vilket innebär att du från Nordmaling tar dig både till Örnsköldsvik och Umeå under 25 minuter med tåg.

Under dessa sidor får du information om vilken service som finna att tillgå ute på landsbygden, exempelvis:

  • Hemsändning
  • Servicepunkter