Servicepunkter

I Nordmaling har vi satsat på att det finns service ute i byarna. Tack vare projektet servicepunkter har kommunen kunnat bygga upp ett antal servicepunkter. Dessa ligger i anslutning till landsbygdsbutiker och på ett par andra centrala träffpunkter i kommunen.

Vad är en servicepunkt?

En servicepunkt är en träffpunkt, en informationspunkt. Servicepunkter är ett sätt att få utökad service på landsbygden, utanför centralsamhället. Här kan man träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del av information via broschyrer och mycket annat. Servicepunkten ska helt enkelt vara den naturliga mötesplatsen i byn.

Vilka krav finns på en servicepunkt?

För att kunna vara en servicepunkt måste träffpunkten tillhandahålla viss service. För varje punkt som organisationen uppfyller, får servicepunkten pengar. Dess punkter gäller idag:

  • Servicepunkter åtar sig att skapa utrymme för information om sevärdheter, turistiska attraktioner, föreningsinformation samt kommuninformation.
  • Servicepunkten åtar sig att tillhandahålla en dator med internetuppkoppling och skrivare, tillgängliga för allmänheten.
  • Servicepunkten ansvarar för att tillhandahålla en kaféhörna med fikaservering.
  • Servicepunkten åtar sig att ha öppet minst fem timmar om dagen, fem timmar i veckan.

Var finns servicepunkterna i kommunen?

Följande servicepunkter finns i Nordmalings kommun:

  • Gräsmyr, Gräsmyr Bensin & Livs
  • Nyåker, Handlar'n
  • Rundvik, Nordmalingsbygdens Folkets Hus
  • Nordmaling, Resecentrum

Hur ansöker jag om att starta en servicepunkt?

För att få starta en servicepunkt ansöker du om detta hos kommunen. Din förening/företag/organisation skriver då på ett avtal tillsammans med Nordmalings kommun där ni åtar er att följa de uppställda kraven.

För att starta en servicepunkt, kontakta informatören för mer information. Kontaktinformation hittar du lite längre ned på sidan.

Servicepunkter i framtiden

Målet i framtiden är att servicepunkterna blir den naturliga samlingsplats som byarna så väl behöver. Med nya innovativa servicelösningar kan vardagen underlättas för både boende i byarna, turister och servicepunktsinnehavare. Servicepunkterna kan sedan kanske bli fler, exempelvis genom att ha säsongsöppet och rikta sig mot turister och sommarstugeägare.