Trafik och gator

Trafik och gator

Nordmalings kommuns vägnät består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Kommunen ansvarar framförallt för underhållet av de egna kommunala vägarna medan Trafikverket ansvarar för de statliga. För de enskilda vägarna ansvarar fastighetsägare eller olika sammanslutningar som exempelvis vägsamfälligheter.

Nordmalings kommuns vägnät består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Detta innebär att kommunen ansvarar för vissa vägar, Trafikverket för vissa och fastighetsägare eller exempelvis vägsamfälligheter för andra. Dessa tre olika sköter om underhåll, snöröjning, sandning m.m. av dessa vägar.

Av de vägar som finns i Nordmalings kommun är de flesta så kallade enskilda vägar. Detta innebär att det är fastighetsägare eller olika typer av grupper (exempelvis vägsamfälligheter) som äger och sköter om dessa vägar. För att ansöka om vägbidrag gå in på E-tjänsten längre upp på sidan.

Trafikverkets ansvar

De flesta större vägar, som exempelvis E4 och olika länsvägar mellan byarna i kommunen ansvarar Trafikverket för. Även Rödviksvägen och Kungsvägen i Nordmaling samt Strandvägen i Rundvik tillhör Trafikverkets område. innebär att Trafikverket ansvarar för underhåll, snöröjning m.m. av dessa vägar. Kontaktuppgifter till dem hittar du på Trafikverkets hemsida.

Nordmalings kommuns ansvar

Nordmalings kommun ansvarar för väghållning, snöröjning m.m. på mindre vägar framförallt i samhällena Nordmaling och Rundvik. Kommunala vägar finns även i andra byar och samhällen, exempelvis där de ligger i anknytning till kommunala fastigheter som skolor och liknande.