Artikeln publicerades 18 juni 2024

Bredbandsutbyggnad - ansök nu!

Fortsatt bredbandsutbyggnad Nordmalings kommun projekt 3

Västerbotten har tilldelats medel för fortsatta utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden utan NGA-nät där det inte är möjligt att bygga på kommersiella grunder. Detta projekt finansieras av EU, kommunal investering samt privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter. (Se karta) Projekttiden är från 2024 fram till och med 1 december 2026

Gröna områden i kartan är anslutningspunkter som vi kommer att bygga till.

Fortsatt bredbandsutbyggnad Nordmalings kommun Projekt 1

Västerbotten har tilldelats medel för fortsatta utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden utan NGA-nät där det inte är möjligt att bygga på kommersiella grunder. (Se karta)

Projekttiden är från 2022 fram till och med 1 december 2024.

Gröna områden i kartan är anslutningspunkter som vi kommer att bygga till.

Bredband

Varför investera i fiber, med tanke på de enorma investeringar som görs i fiber är det en långsiktig infrastruktursatsning som närmast kan jämföras med när det gamla telefonnätet byggdes med koppartråd eller ännu tidigare elnätet byggdes ut.

Fiber är här för att stanna. Att ringa, använda internet och titta på TV via en fiberanslutning är ett driftsäkert sätt att kommunicera med omvärlden. Genom en fiberanslutning gör du en smart investering för framtiden. En fiberanslutning innebär inte bara att du får tillgång till en rad snabba och moderna tjänster, din fastighet blir dessutom mer attraktiv och får ett högre marknadsvärde.

Kostnad

I Nordmalings kommun krävs även visst ideellt arbete för att projektet ska vara möjligt att finansiera,
främst gällande hjälp med att ordna markavtal på de sträckor som berörs av fastighetsägaren.

I priset för Bredbandet ingår dragning till tomtgräns, men vill man ha hjälp med grävningen hela vägen fram till huset, så ingår även detta utan kostnad med grov återställning.

Märk i så fall ut elledningar och vattenledningar på egen tomt. (felmärkta ledningar som grävs av är fastighetsägarens ansvar)

Märk ut var på huset man vill att bredbandet ska gå in (gärna med en bräda på väggen)

Kostnad föra att ansluta sig i projektet blir totalt 18 000 kr med moms

Efteranmälningar kostnad 20 000 kr + grävning till närmaste anslutningspunkt.

Tidplan

Utbyggnaden sker i olika steg

Steg 1 Grävning kommer att påbörjas då entreprenören har klart med alla förberedelser, innan grävmaskinen passerar räknas anslutningar i projektet, efter grävningen är klar räknas det som efteranslutning. Före anslutning ska markavatal lämnas in innan grävning.

Steg 2 Fiberblåsning efter det grävt

Steg 3 Fibersvetsning i brunnar och transport fiber efter det finns fiber i slangarna

Steg 4 Inkoppling av fastigheter

Vill du vara med?

Ansök med kommunens e-tjänst https://e-tjanster.nordmaling.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ”Ansökan bredband”.

Frågor: epost till tommy.oskarsson@nordmaling.se
Markarbeten Dick Holgersson NCC Tele: 070-330 21 58