Anslagstavla

Detta är Nordmalings kommuns officiella anslagstavla. Här presenterar kommunen anslag och tillkännagivanden.

Tillkännagivanden

 1. Kommunstyrelsen den 22 augusti kl. 08:30, Oasen
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 179-201
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaKallelser kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Kungörelse STORFALL 1:23
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)

  Nedanstående ärenden kommer utöver annonsen och de enskilda breven att anslås på kommunens anslagstavla. Handlingar tillhörande ärendena finns för påseende hos Nordmalings kommun, samt går att begära ut via e-post från planbygg@nordmaling.se

  Storfall 1:23 – Nybyggnad av fackverkstorn 42m och teknikbod.

  En ansökan om bygglov på fastigheten Storfall 1:23 har inkommit till Nordmalings kommun. Ansökan avser nybyggnad av fackverkstorn (torn för telekommunikation) 42 meter hög och tillhörande teknikbod. Syftet med anläggningen är att öka mobiltäckningen i område. Placeringen är ca 750 m öster om Mjösjön.


  Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange ärendenummer: 2022-299 STORFALL 1:23. Yttrandet ska vara skriftligt.

  Svar önskas senast 2022-08-31.

Protokoll

 1. Sociala utskottet - sekretessärenden den 8 augusti 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer§§ 82-89
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)