Anslagstavla

Detta är Nordmalings kommuns officiella anslagstavla. Här presenterar kommunen anslag och tillkännagivanden.

Tillkännagivanden

 1. Kommunfullmäktige den 3 april 2023
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 20-37
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaKallelser kommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsen den 3 april 2023 kl. 08:30, Oasen
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 59-63
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaKallelser kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Inbjudan till samråd angående ombyggnation av dammar i Olofsfors och nybyggnation av fiskvandringsväg
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareCamilla Gimbergsson
  Dokument eller extern anslagstavla230228-2 Dammar vid Olofsfors Bruk - samrådsunderlag.pdf Pdf, 7.3 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (39 dagar, 19 timmar och 0 minuter)

  Dammkonstruktionen och regleranordningarna vid nedre dammen har drabbats av vissa skador och dammkroppen är inte tät. De tre dammarna utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. De dammsäkerhetshöjande åtgärderna ska kombineras med att en fiskvandringsväg anläggs i Leduån genom och förbi bruksområdets alla tre dammar. I projektet ingår även att genomföra flottledsåterställning i åfåran mellan dammarna samt att ändra nivån och strukturen på den naturliga botten strax nedanför den nedre dammen och vid den mellersta dammen genom så kallad upptröskling. Vid den övre dammen består fiskvägen av ett så kallat omlöp vilket innebär att en ny bäck anläggs förbi dammen. Kommunen avser även att i tillståndsansökan definiera hur aktuell del av Leduån får regleras efter åtgärderna. Åtgärderna medför risk för miljöpåverkan på riksintresse för kulturmiljövården vid Olofsfors bruk och påverkar Leduåns miljökvallitetsnorm.

  Kommunen genomför nu undersöknings- och avgränsningssamråd där allmänheten och berörda bereds möjlighet att ta del av information och att lämna synpunkter på projektet.

  Ett samrådsunderlag med mer information finns för läsning eller nedladdning på
  http://www.nordmaling.se/anslagstavlan eller utskrivet i kommunens reception

  Det går även att ringa kommunens reception och be om ett utskrivet exemplar: 0930-140 00 Samrådsunderlaget finns anslaget i receptionen, Kungsvägen 41 i Nordmaling under samrådstiden.

  Eventuella synpunkter eller information som rör ärendet ska märkas med ”Olofsfors dammar, 2020-348-432” och skickas till: kommun@nordmaling.se Alternativt kan synpunkter postas till: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling.

  Komunen vill ha in synpunkter senast den 2023-04-11.

  Camilla Gimbergsson
  Samhällsbyggnadschef Nordmalings kommun,

Protokoll

 1. Sociala utskottet - sekretessärenden den 30 mars 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer§§ 37-40
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  SekreterareMandi Björkman
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsen - sekretessärenden den 13 mars 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 10-14
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsen den 13 mars 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 32-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll Kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)