Tillgänglighetsredogörelse för nordmaling.se och undersidor

Nordmalings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem,

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via nordmaling.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi kommer att påbörja planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda dessa problem.

Oskäligt betungande anpassning

Nordmalings kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Textning och syntolkning av kommunfullmäktige

Nordmalings kommun kommer inte att genomföra textning eller syntolkning av de kommunfullmäktigesammanträden som kommunen webbsänder och delar via YouTube på kommunens webbplats. Kommunen har inte resurser för att genomföra textning eller syntolkning av långa sammanträden.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nordmaling.se.

Senaste bedömningen gjordes 2020-09-16
Redogörelsen uppdaterades senast 2021-06-04.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nordmaling.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan komma i kontakt med webbansvarig genom att skicka din synpunkt via formuläret Lämna synpunkt på webbplatsen så hamnar det direkt hos webbansvarig.

Till formuläret

Webbansvarig/kommunikatör
Jakob Norstedt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.