Arbetsmarknadsenheten - AME

Arbetsmarknadsenheten samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för att fler personer ska komma ut i arbete eller studier.

Verksamhetens mål är att fler personer blir självförsörjande och bidrar till kommunens och regionens kompetensförsörjning.

Vi arbetar på uppdrag av och i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälsocentralen samt socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det är din handläggare/kontakt inom respektive organisation som avgör om du kan ta del av arbetsmarknadsenhetens insatser.