Vatten, avlopp och avfall - Vakin

Vakin hanterar vatten, avlopp och avfall i Nordmalings kommun

Några snabblänkar:

Förpackningsinsamling

Återvinningscentral - öppettider:

Taxor:

Vakin