E-tjänster inom barn och utbildning

Nordmalings kommun har e-tjänster inom barnomsorgen för att du som vårdnadshavare själv ska kunna utföra dina tjänster digitalt.

E-tjänster inom barnomsorg

Inloggning med e-legitimation

E-tjänst barnomsorg är ett webbaserat verktyg för barnomsorgen. Här kan du som vårdnadshavare själv ansöka om barnomsorg, säga upp barnomsorg, fylla i inkomstuppgifter m.m. om du har e-legitimation.

Länk till inloggning med e-legitimation och SkolID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver inte ha en inloggning för att ansöka om barnomsorg men du behöver det för att kunna använda våra andra tjänster.

Du som saknar e-legitimation kan läsa mer längst ner på sidan.

E-tjänster inom skola

Vårt skoladministrativa system IST består av två delar, IST-administration och IST-lärande. Dessa kommer att synkroniseras, men i dagsläget måste du gå in i systemen via två vägar. Uppdelningen i tjänster ser ut så här:

  • Anmäla och se ditt barns frånvaro (IST Administration)
  • Se ditt barns schema (IST Administration)
  • Anmäla/förändra dina kontaktuppgifter (IST Administration)
  • Se ditt barns planeringar, omdömen/bedömningar samt betyg (IST Lärande)
  • Veckobrev/blogg (IST Lärande)

När det gäller sjukanmälan gör du det i IST-administration. Sjukanmälan kommer inte att kunna göras via telefon eller mail. Om anmälan inte gjorts via IST-administration kommer olovlig frånvaro att läggas in.

Länk till Manual IST grundskola för vårdnadshavare Pdf, 630 kB.

Länk till Manual IST grundskola för vårdnadshavare - Arabiska Pdf, 827.9 kB.

Länk till Manual IST grundskola för vårdnadshavare - Tigrinja Pdf, 416.8 kB.

Länk till IST Administration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till IST Lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(I vissa webbläsare kan det hända att du får en fråga om du menar www.nordmaling.se Länk till annan webbplats.. Välj då "ignorera").
Tillse också att dina kontaktuppgifter är de rätta och notera att du i istadministration kan välja vilka aviseringar du önskar.

Du kan även välja att gå in via kommunens E-tjänster
https://e-tjanster.nordmaling.se/schemaiskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://e-tjanster.nordmaling.se/franvaroiskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://e-tjanster.nordmaling.se/skolbetyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som saknar e-legitimation kan läsa mer längst ner på sidan.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan ska en ledighetsansökan lämnas in:

Länk till ledighetsansökan för elev i grundskola eller förskoleklass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster inom fritids

Tempus - system för närvaroregistrering

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro vilket ger mindre administration och personalen får mer pedagogisk tid med barnen.

Länk till Tempus inloggningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual för Tempus

Här hittar du en manual för att komma igång med systemet:

Länk till Tempus manual Pdf, 51.8 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för klagomål och synpunkter

Inom barn- och utbildning i Nordmalings kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Enligt skollagen måste alla huvudmän ha skriftliga rutiner för hantering och utredning av synpunkter och klagomål. Dessa kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser eller situationer. Syftet är att stärka barns och elevers rättssäkerhet.

Här hittar du e-tjänsten för att lämna klagomål eller synpunkter till oss.

Klagomål och synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök utan e-legitimation eller inloggning

Du som saknar e-legitimation kan få hjälp att skaffa SkolID från skolans administrativa personal. Det gäller exempelvis om du inte har svenskt personnummer eller om du har skyddad identitet. Kontakta någon av våra administratörer för hjälp.

Länk till kontaktuppgifter.

Observera att du inte ska använda denna lösning om du har problem med din e-legitimation. Om du har problem med din e-legitimation ska du framförallt vända dig till din bank.

Kontaktperson: Fredrick Berglund