Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomålshantering vid Sektor barn- och utbildning i Nordmalings kommun

Inom Sektor barn- och utbildning i Nordmalings kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Enligt skollagen måste alla huvudmän för skola, förskola och fritidshem ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet med nya skollagen är att stärka barns och elevers rättsäkerhet. Därför kan fler beslut än tidigare överklagas. I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade.

Så gör du

Om du har synpunkter eller klagomål på utbildningen/verksamheten bör du i första hand vända dig till mentor/lärare eller personalen på förskolan/fritidshemmet. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänd dig till ansvarig rektor eller rektor för förskolan. För skriftliga synpunkter eller klagomål använder du blanketten som du hittar här:

Länk till Nordmalings e-blankettarkiv Länk till annan webbplats.

Anmäl synpunkt eller klagomål

Du skickar ditt klagomål per post till:

Nordmalings Kommun
Sektor barn- och utbildning
914 81 NORDMALING

Du kan också lämna in blanketten direkt till Barn- och utbildningskontoret.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolverkets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål!

Kontaktperson: Fredrick Berglund