Förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg

Nordmalings kommun erbjuder förskola och pedagogisk omsorg barn i åldern 1-5 år. För barn i åldern 6-12 år finns skolbarnomsorg på fritidshem eller inom pedagogisk omsorg (det som tidigare kallas familjehem eller dagbarnvårdare.)

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg

Tillämpningsregler

Länk till tillämningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg Pdf, 817.2 kB.

Förskola för barn 1-5 år

I Nordmalings kommun finns 8 kommunala förskolor och 2 personalkooperativ. De kommunala förskolorna ligger i Nordmaling, Lögdeå, Håknäs, Nyåker och Gräsmyr. Personalkooperativ finns i Rundvik och Nordmaling.

Förskoleverksamheten bedrivs i ändamålsenliga och anpassade lokaler. Många förskolor strävar efter att arbeta efter en viss inriktning och organiserar sina grupper åldersindelat eller i syskongrupper. Förskolan följer läroplanen (Lpfö 98). Språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö är några exempel på områden som förskolan arbetar med. Målet är att skapa lustfyllda och lärande miljöer.

Pedagogisk omsorg för barn 1-5 år

Pedagogisk omsorg är en verksamhet där barnet är hemma hos dagbarnvårdare från 1 års ålder. Dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt eget hem och samarbetar med andra. Pedagogisk omsorg har egna arbetsplaner som är framtagna utifrån förskolans läroplan och skollagen.

Pedagogisk omsorg finns för närvarande endast i Nordmaling. Det finns även pedagogisk omsorg som tar emot barn på obekväm arbetstid.

Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka för 3-5 åringar

Från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år har du rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka eller 525 timmar/år. Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds vanligtvis 3 timmar/dag på förmiddagen i förskolegrupper. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Föräldrar ansvarar för transport till och från den allmänna förskolan.

Fritidshem 6-12 år

Nordmalings kommuner erbjuder fritidshem och pedagogisk omsorg under den skolfria skoldagen och under lov för barn i förskoleklass till och med årskurs 6. I kommunal regi finns fritids i Nordmaling, Rundvik, Lögdeå, Nyåker, Gräsmyr och Håknäs.

Pedagogisk omsorg finns för närvarande endast i Nordmaling.

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till rektor eller förskolechef.

Kontaktuppgifter