Föräldrastöd

Att främja barns hälsa och utveckling, stärka föräldrarnas relation till sina barn och få stöd i sin föräldraroll. 

Läs mer under Stöd till familjen.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?
Till exempel med hur du kan skapa rutiner för ditt barn, stötta ett barn som är orolig eller hur du kan minska risken för konflikter i vardagen. Då kan du som är förälder till ett barn mellan 6 och 17 år få delta i en digital utbildning i grupp.

Digital föräldrautbildning – psykisk hälsa hos barn och unga - 1177 Länk till annan webbplats.

Föräldrastöd och föräldragrupper:

Nordmalings kommun erbjuder dig som är förälder och vill utvecklas i ditt föräldraskap att delta i någon av våra föräldragrupper. Det finns två inriktningar - en för föräldrar med barn som är 3-12 år (ABC) och en för dig som har barn 13-17 år (ÄFT).

https://www.nordmaling.se/omsorg/foraldrastod-/foraldragrupper