Leverantörer

Nordmalings kommun äger Nordmalingsnätet Prisma. Nordmalings kommun säljer dock inga tjänster i detta bredbandsnät till allmänheten i form av bredband. Precis som kommunen bygger gator och vägar så säljer kommunen inte bilar. Därför har vi ett antal tjänsteleverantörer som kan leverera bredband till dig.

Tjänsteleverantörer till blivande eller redan befintliga kunder anslutna till bredbandsnätet i Nordmaling: